Når skaden sker

I skadetilfælde skal du straks afværge og begrænse skaden. Skaden skal straks anmelde skaden til
First Marine med så fyldige oplysninger som muligt. Selve anmeldelsen sker ved at udfylde vores skadeanmeldelse, eller ved at ringe til os på telefon 70 70 24 70.

Til brug for den videre skadebehandling skal vi have tilsendt følgende dokumentation:


 • Politirapport (ved tyveri)
 • Kvitteringer på det genanskaffede
 • Besigtigelsesrapport
 • Eventuel fotodokumentation
 • Anden relevant dokumentation

klik her for at åbne skadesanmeldelse


First Marine skadebehandling består af følgende:
                                       

 • at fremkomme med en aktiv og hurtig afgørelse
 • at vejlede din virksomhed eller skadelidte om rettigheder og forpligtelser
 • at orientere, på et forståeligt sprog, om de beslutninger First Marine tager
 • at rådgive og vejlede om skadebegrænsning
 • at begrunde afgørelsen, hvis vi afviser eller reducerer i erstatningen
 • at orientere om mulighederne for at anke First Marines afgørelse, hvis din virksomhed ikke er enig med First Marine
 • at orientere om eventuel fejlbedømmelse fra First Marines side, og hurtigt ændre beslutningen.